№3(123)
július - szeptember
2013 év

Az Ukránok Világkongresszusának jubileuma

Az UVK idei, jubileumi kongresszusára, amelynek központi témája a Holodomor 80. évfordulójáról való megemlékezések előkészítése volt, augusztus 20. és 22. között került sor Lvivben 27 ország 208 küldöttének részvételével. A küldöttekhez a világ különböző országaiból és Ukrajna számos megyéjéből érkezett 350 vendég is csatlakozott, hogy részt vehessen a tanácskozásokon, és megismerkedjen a Világkongresszus tevékenységével.
A küldötteken kívül megjelentek a kongresszuson az ukrajnai kormányhivatalok és az ellenzék képviselői is. A kerekasztal-megbeszéléseken három fontos témakört vitattak meg: Az európai integráció Ukrajna függetlenségének és a demokratizálódás előmozdításának záloga; A világ ukránjainak szerepe a közös érdekek megvalósításában; Az 1932-33-as ukrajnai éhínség 80. évfordulója.
Hartyányi Jaroszlava, az UVK első elnökhelyettese, a X., jubileumi kongresszus szervezőbizottságának elnöke elmondta, hogy már ez év márciusában, az ifjúsági szervezetek vezetőivel lebonyolított találkozón megállapodott a lvovi megyei vezetéssel, személy szerint Viktor Semcsuk polgármesterrel arról, hogy 2013 augusztusában a város látja vendégül a kongresszust.
Jaroszlava asszony elmondta, hogy a lvovi városvezetés állta a szavát: az ünnepélyes megnyitóra ingyen a küldöttek rendelkezésére bocsátotta a Szolomija Kruselnicka nevét viselő városi operaházat. A város vezetése a média hátteret is biztosította a diaszpóra számára rendkívül fontos, 5 évenként megrendezésre kerülő civil esemény számára.
A háromnapos találkozó során a küldöttek összegezték a maguk mögött hagyott öt esztendőben végzett munkát, megvitatták az ukrán közösség szempontjából fontos kérdéseket, többek közt a fent felsorolt kerekasztal-megbeszélések keretében is, továbbá felvázolták a következő öt év teendőit. A kongresszus zárónapján megválasztották a szervezet új vezetőit.

***

A küldöttek még a kongresszus hivatalos megnyitója előtt, augusztus 19-én látogatást tettek a megszálló rezsimek áldozatainak emléket állító Lonckij börtönben. A világszerte működő ukrán szervezetek képviselői hangsúlyozták a megemlékezésnek és kutatómunkának is otthont adó nemzeti emlékhely fontosságát.
Jevhen Csolij, az UVK elnöke beszédében kiemelte, hogy ez az emlékhely azért is fontos napjainkban, mert akkor emlékeztet bennünket a kommunizmus szörnyűségeire, amikor Ukrajna vezetőinek dönteniük kell arról, hogy Európa, vagy pedig az új néven – Eurázsiai Szövetség – jelentkező Szovjetunió felé lépnek.
Augusztus 20-án a kongresszus küldöttei a város lakóival együtt vettek részt azon az istentiszteleten, amelyet a főtéren tartottak az éhínség áldozatainak emlékére, majd végig vonultak a városon, a Műszaki Egyetemtől a Sevcsenko emlékműig. A menetet népviseletbe öltözött fiatalok vezették, kezükben annak a 33 országnak a zászlóival, amelyekben az UVK szervezeti egységei működnek.
„Döbbenetes volt ez a menet. Velünk együtt vonultak olyan ismert ukrajnai ellenzéki politikusok, mint Arszenij Jacenyuk, Vitalij Klicsko, Olesz Tyagnibok és mások” – idézte fel élményeit Hartyányi Jaroszlava. Itt jegyezném meg, hogy a kongresszuson az államhatalom nem képviseltette magát a legmagasabb szinten. Kijevet és más helyi szervezeteket helyettesek képviselték.
Az UVK vezetői találkoztak az ukrajnai ellenzéki pártok vezetőivel, akikkel megvitatták az európai integráció jövőjét és a diaszpórával fenntartandó kapcsolatokat érintő kérdéseket.
A kongresszus égisze alatt került sor a Magyarországon élő ukránok szokásait bemutató fotókiállításra.
A kongresszus által elfogadott határozatok szorgalmazzák az európai integráció felgyorsítását, érintik a Holodomor 80. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezéseket, Tarasz Sevcsenko születése 200. évfordulójának megünneplését, és az Oroszországban élő ukránok jogainak védelmét.

Tudósítónktól