№1(117)
jánuar - március
2012 év

Orwell és az ukránok

Mi a közös George Orwell angol író és a második világháború után a németországi és ausztriai táborokban élő ukrán menekültek között? Kiderült, hogy nagyon sok. Amikor az író világhírű alkotása, az Állatfarm a kezükbe került, örömmel konstatálták, hogy valaki Nyugaton ennyire megértette és leírta a Szovjetuniót, azt az uniót, ahová a Vörös Hadsereg amerikai és brit segítséggel vissza akarta telepíteni őket.
A napokban ajándékot kapott a washingtoni sajtóklub: George Orwell: Állatfarm című művének első ukrán fordítását, amely 1947-ben jelent meg Németországban a szerző előszavával. Az ajándék Andrea Halupa (Megpróbáljuk kideríteni rokonok vagyunk-e. I. H.) ukrán származású amerikai újságírótól érkezett. Ő a nagybátyjától kapta, aki a heidenau-i internálótáborban élt menekültként.
Az ukrán menekültek aktív, tevékeny életet éltek a táborokban a háború után. Iskolákat építettek, önképzőköröket, színházakat működtettek. Élettereik tulajdonképpen kicsiny autonóm országok voltak, ahol az Ukrajna különböző vidékeiről származó emberek együtt éltek, dolgoztak és alkottak.
Igor Sevcsenko fiatal kutató annak idején valahogy hozzájutott az Állatfarm egy angol nyelvű példányához. Megdöbbentette, mennyire tükrözi a regény a szovjet életet.
Sevcsenko a BBC adásait hallgatva tanult meg angolul. Gyakran olvasott fel a könyvből a menekülteknek, menet közben fordítva a szöveget. Közben valahogy sikerült megszereznie Orwell címét, levelet írt neki, amelyben engedélyét kérte a mű lefordításához ukrán nyelvre. Orwell nem sokat gondolkodott, és beleegyezését adta. Az írót némileg zavarba hozta az a tény, hogy az angliai kiadók elutasították az Állatfarm kiadását, mert az ország értelmiségi körei abban az időben rokonszenveztek a bolsevizmussal, és sokan voltak, akik nem szerették volna magukra haragítani katonai szövetségesüket, Sztálint. Orwell pedig szerette volna, ha könyve minél több olvasóhoz eljut.
Orwell és Sevcsenko levelezett egymással, egyeztették a fordítást és az új előszót, amelyet a szerző az ukrán kiadáshoz írt.
A könyvet a müncheni Prométheusz Kiadó adta ki, és osztotta ki a táborokban. Ez az ukrán fordítás volt a regény első idegen nyelvű kiadása. A fordító, Igor Sevcsenko Iván Csernyatinszkij álnéven jegyezte a távoli 1947-es esztendőben megjelent könyvet.
Sajnos, a könyv sok példányát begyűjtötték az amerikaiak, és átadták a vörösöknek, akik – természetesen – elégették a könyveket.