ОБКЛАДИНКА
vhid
При передруці посилатися на "Громаду"
Номер видано на кошти Міністерства Людських Ресурсів Угорщини
№1(137)
січень = березень
2017 року
РЕДАКЦІЯ
ГОЛОВА:
Ярослава Хортяні

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Василь Плоскіна

ДИЗАЙН ТА КОМП'ЮТЕРНА ВЕРСТКА:
Ігор Шипайло
СПІВПРАЦІВНИКИ:
Наталія Драгоманова, 
Марія Елек,
Надія Музичук,
фото:
Роман Рішко
Алекс Ваш
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
1065 Budapest

(вхід з Paulai E. u.)
тел.: +36 1/ 4610111
факс:+36 1/4610112
e-mail:
ЗМІСТ
НАШОГО ЦВІТУ – ПО ВСЬОМУ СВІТУ
ДИТЯЧА СТОРІНКА
РЕЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ
Webdesign - Olimex Trading