№4(128)
okóber - december
2014 év

Új elnököt választottak

Kravcsenko György, az Ukrán Országos Önkormányzat újonnan megválasztott elnöke folytatni kívánja elődei munkáját, de új gondolatokkal is gazdagítani akarja a szervezet működését.
„Szerencsére nem a nulláról kell kezdenem a munkát az országos önkormányzatban, hiszen a szervezetben 1998 óta óriási gyakorlati tapasztalat halmozódott fel. Elsősorban olyan közösségi, kulturális és szellemi hagyományainkra szeretnénk támaszkodni, mint az 1932-33-as nagy ukrajnai éhínség áldozatai emlékének tisztelete, az Ukrán Kultúra Napja, a Sevcsenko Napok, valamint a Húsvét és a Pünkösd közös megünneplése. Mielőtt elnök lettem volna, helyettesként közvetlenül is részt vettem ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésében és lebonyolításában.
A jövő év elején megtartjuk az országos önkormányzat első munkaértekezletét, amelyen részletekbe menően kidolgozzuk a munkatervünket. Már most is látjuk azonban, hogy növelni kell a kisebb kulturális rendezvények számát, hogy csökkenjen az időbeli távolság a nagy, meggyökeresedett és a Magyarországon élő ukránok körében népszerűségnek örvendő közösségi-kulturális rendezvények között.
Ezzel párhuzamosan szeretnénk összhangba hozni nemzetiségi rendezvényeinket a magyar és országos ünnepekkel. Feltétlenül megünnepeljük például az 1956-os magyarországi forradalom évfordulóját, a Kommunizmus áldozatainak napját, a Holokauszt emléknapot, mert ez mind Magyarországon, mind pedig Ukrajnában időszerű. Hasonlóképpen kívánunk megemlékezni március 15-én az 1848-49-es magyar forradalomról és szabadságharcról. Ezzel szeretnénk demonstrálni, hogy szolidárisak vagyunk annak az országnak a népével, amely második hazánk lett.
Erősíteni kívánjuk a kapcsolatokat a Magyarországgal szomszédos államokban élő ukrán közösségekkel. A szerbiai, horvátországi, romániai és szlovákiai testvérszervezetekre gondolok. Az ottani egyesületeknek nagyobb a múltja, mint az Ukrán Országos Önkormányzatnak, hiszen az ukránoknak immár hatodik nemzedéke él ezekben az országokban, de máig őrzik kultúrájukat és anyanyelvüket, számos városban működnek csodálatos tánc- és énekegyütteseik. Szeretnénk őket vendégül látni minálunk. Azt hiszem, szívesen jönnének, mert már régóta várnak erre az alkalomra. A magunk részéről mi is ellátogatunk hozzájuk, hogy szépet és hasznosat tanuljunk tőlük. Meggyőződésem, hogy gazdag kulturális örökséggel rendelkeznek.
A legutóbbi magyarországi önkormányzati választások eredményeképpen néhány új ukrán önkormányzat alakulhatott Budapesten, és a szolnoki ukránoknak is sikerült megszervezni magukat. Ami a fővárost illeti, a legnagyobb aktivitásról a fiatalok tettek tanúbizonyságot. Ez nagyon jó hír, hiszen ezek a fiatalok látogatták annak idején a Vasárnapi Iskolát, táncoltak és énekeltek az ukrán együttesekben. Az idő előrehaladtával ezek a fiúk és lányok felnőttek, eljött az ideje az eljegyzéseknek és esküvőknek, s most, amikor az életük, úgymond sínre került, késztetést éreznek arra, hogy erejükhöz és szervezőkészségükhöz mérten részt vegyenek a közösség életében. Örömmel tölt el bennünket, hogy szívükben szárba szökkentek az ukrán magok. Nem hiába foglalkoztak velük az idősebbek, mert az ukránság eszméi termékeny talajba hullottak.

Támogatni és ösztönözni fogjuk honfitársaink civil kezdeményezéseit a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület keretein belül. Hartyányi Jaroszlava, az Egyesület elnöke Vaszil Visivanyuk magyarországi tiszteletbeli konzullal közösen szervezte meg az ukrajnai harcokban életüket vesztett hősök családtagjainak magyarországi üdülését. Turik Oleg meleg ruhákat gyűjtött a Kelet-Ukrajnában harcolóknak. Ezek az akciók a szívügyünket jelentik, s lebonyolításukban nem lebecsülendő támogatást nyújt az Ukrán Országos Önkormányzat”.