ОБКЛАДИНКА
vhid
При передруці посилатися на "Громаду"
Номер Видано На Кошти Міністерства Людських Ресурсів Угорщини
№1(133)
січень - березень
2016 року
РЕДАКЦІЯ
ГОЛОВА:
Ярослава Хортяні

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Василь Плоскіна

ДИЗАЙН ТА КОМП'ЮТЕРНА ВЕРСТКА:
Ігор Шипайло
СПІВПРАЦІВНИКИ:
Наталія Драгоманова, 
Марія Елек,
Надія Музичук,
фото:
Роман Рішко
Ігор Шипайло
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
1065 Budapest

(вхід з Paulai E. u.)
тел.: +36 1/ 4610111
факс:+36 1/4610112
e-mail:
ЗМІСТ
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
ВИДАНО В УКРАЇНІ
НОВИНИ ЗІ СКРИНІ
ПАМ'ЯТНІ ДАТИ І ПОДІЇ
ДИТЯЧА СТОРІНКА
РЕЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ
Webdesign - Olimex Trading