№2(130)
квітень - червень
2015 року

РЕЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ


Липень

1.07.1915 р. (100 років тому) народився О.Д.Ганжа – український гончар, майстер керамічної скульптури. Помер 1982 року.
5.07.1905 р. (110 років тому) гародився П.Т.Омельяненко, український вчений у галузі виробництва труб. Помер 1947 року.
10.07.1775 р. (240 літ тому) народився П.І.Прокопович – український бджоляр. Помер 1850 року.
До 330-ліття з часу заснування Чернігівської друкарні в «Українському народному календарі» можна прочитати  те, що вона – одна з найстаріших у країні. Заснована була у Новгороді-Сіверському 1675 року, пізніше її перевели до Чернігова. Заснування друкарні пов’язане з ім’ям відомого культурного діяча Лазаря Барановича – автора книг «Меч духовний», «Труби словес проповідних». Першим технічним керівником друкарні став Семен Ялинський, який вчився друкарській справі у Вільно. Завдяки цим людям, у Чернігові на той час виходили книги українською, церковно-словЄянською, польською та латинською мовами, твори античних філософів Аристотеля і Демокріта, історика та філософа Плутарха, римського поета Верґілія. У 18 столітті Чернігівська друкарня стала третьою за своїм значенням після Київської та Львівської.
Після указу російського царя Петра, душителя України, у 1720 році про заборону книговидання українською мовою крор інтересів Чернігівської друкарні звужується, вона поступово втрачає своє культурне та освітнє значення. Останнє видання відносять до 1818 року. Через 2 роки ця друкарня припиняє видавничу діяльність.
29.07.1865 р. (150 років тому) народився Андрей Шептицький, митрополит УГКЦ, український громадський, політичний діяч. Помер 1944 року.