ОБКЛАДИНКА
vhid
При передруці посилатися на "Громаду"

 

№1(111)
січень - лютий
2011 року
РЕДАКЦІЯ
ГОЛОВА:
Ярослава Хортяні

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Василь Плоскіна

ДИЗАЙН ТА КОМП'ЮТЕРНА ВЕРСТКА:
Ігор Шипайло
СПІВПРАЦІВНИКИ:
Наталія Драгоманова-Бартаї, 
Марія Елек,
Людмила Ластомері,
Надія Музичук,
Людмила Слюзько,
Валентина Зінченко,
Олександер Гембік.
фото:Юрій Кравченко,
Роман Рішко
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
1065 Budapest

(вхід з Paulai E. u.)
тел.: +36 1/ 4610111
факс:+36 1/4610112
e-mail:
ЗМІСТ
ЛІТОПИС ЄВРОПЕЙСЬКОГО УКРАЇНСТВА
РЕЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ
ДИТЯЧИЙ КУТОЧОК
Webdesign - Olimex Trading