№6(110)
november-december
2010 év

Üdvözlő beszéd
Hartyányi Jaroszlava az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke

(1932-1933 közötti ukrajnai éhhalálról való 2010.11.27.-i megemlékezés)

Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Államtitkár Úr! Nagyrabecsült Nagykövet Urak! Kedves megemlékező Barátaink!
Engedjék meg, hogy hálás szívvel mondjak köszönetet elsősorban magyar Barátainknak
- a Gloria Victis Alapítvány elnökének Mátyás Sándor úrnak és Fábián Pál úrnak, akik az ukrán nép e szörnyű tragédiája iránti szolidaritásukat kifejezve, nemes szándékkal helyet adtak az ukrán Holodomor emlékjelének,
- Dmitro Tkacs nagykövet Úrnak, aki bátran és mély elhivatottsággal támogatta a kezdeményezést
- továbbá Kiss Ferenc úrnak, az Emlékjel elkészítőjének.
Mától van hova eljönnünk és fejet hajtanunk a több millió ukrán áldozat emléke előtt. Tudjuk, emlékezünk és nem felejtünk. Mondjuk és továbbadjuk mindenkinek, mi akik nagyon akarjuk, hogy az emlékezet soha ne halványuljon. Az áldozatok tovább élnek szívünkben.
A szovjet kommunista rezsim ukrán áldozatainak azért kellett meghalniuk, mert ukránok voltak. Éhségtől meggyötörve haldokoltak csak azért, mert szerették szülőhazájukat, földjeiket és ragszkodtak hozzá. Azért követték el az ukránok elleni népirtást, mert merték visszaállítani az ukrán öntudatot saját hazájukban.
Erről a tragédiáról szóló igazságot sokáig véka alá rejtették, eltitkolták a Világ nyilvánossága elől, hogy senki ne tudja meg milyen alattomos és kegyetlen volt ez a rendszer.
2 Az 1932-33-as szovjet kommunista rezsim azzal kábítota a Világot, milyen boldog élet van a Szovjetúnióban. Ezt merték tenni, amikor Ukrajnában naponta
17 ezer ember halt szörnyű éhhalált.
De az igazság győzőtt! A tragédiáról már tud az egész Világ és elítéli azt.
A Magyar Parlament 2004. november 23-án egyhangú határozatban nyilvánította ki, hogy az 1932-33. évi Nagy Ukrán Éhínség szándékos NÉPIRTÁS volt az ukrán nép ellen.
Nemzetünk iránti szolidaritásuk itt marad szívünkben, mindig emlékezni fogunk rá, hogy az Ukrajnával szomszédos magyar nép most is velünk van és átérzi fájdalmunkat a megemlékezés pillanataiban.
Fejet hajtok azon országok előtt is, melyek nevén nevezték a bűnt és kimondták, hogy a Holodomor az ukrán nép elleni Genocídium volt.
A Sztálini-kommunista rendszer áldozatai és a túlélők nevében mondjuk ki együtt, hogy ilyen szörnyű, szándékos bűntett soha többé ne ismétlődhessen meg.
Legyen mától a Gloria Victis emlékhely az örök emlékezet zarándokhelye az ukránok és a velünk együttérzők számára.